Sparen Sparen

Spaarrente zal in 2014 nagenoeg niet stijgen

Nu de economische berichten optimistisch zijn vragen spaarders af of de spaarrente dan ook hoger zal zijn in 2014. In het afgelopen jaar hebben we gezien dat de spaarrentes verder zijn gedaald en dat er helaas geen spaarrekeningen meer zijn waar de rente boven de 2% ligt.

De verwachting is dat ook het komende jaar er nog geen grote veranderingen zullen zijn met betrekking tot de spaarrente. Dit komt doordat er nog steeds economische onzekerheid is, de werkloosheid stijgende is. Hierdoor zullen mensen zuinig aan doen met het geld en het geld wat ze hebben gaan sparen.

Doordat wij Nederlanders gaan sparen hoeven banken weinig moeite doen om spaargeld bij elkaar te krijgen voor het verstrekken van een hypotheek. Je zou verwachten nu ook de huizenmarkt aantrekt dat er meer spaargeld nodig is en dus de rente ook hoger kan liggen omdat er bij de bank meer vraag is maar omdat Nederlanders de hand op de knip houden wordt dit beperkt. Rente-experts verwachten dat de rente op zijn vroegst pas vanaf het eind van het jaar lichtelijk zal stijgen.

Euribor

Als de bank een lening verstrekt aan iemand dan kan de bank dit op 2 manieren financieren.

1. Het geld van spaarders

2. Het geld lenen bij andere banken

Spaarders krijgen doorgaans een lagere rente voor hun spaargeld dan dat de banken moeten betalen als zij een lening afsluiten bij een andere bank. Het verschil van deze rente is de marge die de bank heeft. Wanneer het Euribor rentetarieft daalt dan is de marge van de bank ook lager. Dit resulteert dan in het feit dat de spaarrentes dalen.

Dit zal ook omgekeerd zo zijn. Wanneer het rentetatief van Euribor stijgt zal de spaarrente voor spaarders ook toenemen, echter is dit wel vertraagd en zijn banken hier voorzichtig mee.

De Euribor is echter wel een goede indicator of er een stijging of daling aan zit te komen.

Als je gaat sparen dan kun je kijken waar je de hoogste spaarrente krijgt. Wellicht dat het ook interessant is om een spaardeposito te openen en zodoende je geld voor langere tijd vast te zetten tegen een hogere rente.