huren of kopen huren of kopen

Woonakkoord door eerste kamer aangenomen

De eerste kamer heeft vannacht het woonakkoord aangenomen welke in februari van dit jaar door D66, ChristenUnie en SGP werd gesloten. Voor huurders die uiteindelijk graag een eigen woning willen aanschaffen is dit goed nieuws. Starters durven door deze nieuwe afspraken weer een woning te kopen en/of willen hun huis verbouwen/renoveren aldus minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.

De belangrijkste maatregelen zijn:

– De btw op renovatie gaat van 21 procent naar 6 procent. Deze maatregel geldt voor periode van een jaar en ging in op 1 maart.

– De huurprijs stijgt, boven de inflatie, geen 6,5 procent, maar maximaal 4 procent. De exacte percentages hangen onder andere af van het inkomen van de huurder.

– Er komt een verhuurdersheffing voor woningcorporaties van zo’n 1,7 miljard. De heffing wordt verlaagd als bij een evaluatie in 2016 blijkt dat de heffing te veel schadelijke effecten heeft.

– Er wordt een investeringsfonds voor de bouwsector opgzet.

– Mensen kunnen een tweede hypotheeklening afsluiten tot de helft van de waarde van de woning en een looptijd van 35 jaar. Die tweede lening kan niet van de belasting worden afgetrokken.

– Er wordt 185 miljoen euro in een fonds voor energiebesparing gestopt.

– Er komt 50 miljoen euro vrij voor een speciaal fonds voor startersleningen.

– Huurders die er in inkomen op achteruit gaan, krijgen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging.

– De huurhoogte wordt niet gekoppeld aan de WOZ-waarde. Punten gaan de huur bepalen.

– Het wordt aantrekkelijker gemaakt om lege kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte.

– Institutionele beleggers krijgen meer ruimte om woningen van corporaties te kopen.