Energietoeslag 2023 gemeente Tilburg

Er komt ook in 2023 een nieuwe wet waarin de energietoeslag geregeld word, deze zal na verwachting begin zomer 2023 klaar zijn. Gemeenten mogen al een deel uitbetalen, dit zal gaan om een €500 euro energietoeslag. Wat ons bekend is, dat gemeente Tilburg al de energietoeslag aan ruim 18.300 huishoudens in Tilburg overmaakt. Het overgemaakte toeslag zal ongeveer, half maart op de rekening van de inwoners worden bijgeschreven.
De energie prijzen reizen de pan uit ook in 2023, zal hierin geen verandering komen. Hierdoor krijgen huishoudens/personen met een laag inkomen ook in 2023 een extra toeslag. Helaas kunnen we niet zeggen welke gemeentes hier, in zullen aansluiten met dit besluit en ook in begin 2023 deze kosten te zullen overmaken.

Heeft u in 2022 energietoeslag ontvangen?

Elke persoon die energie toeslag gekregen heeft van de gemeente, die ontvangt uiterlijk op 13 maart een brief van de gemeente. Zoals genoemd zal het €500 euro toeslag, half maart op de rekening verschijnen. Mogelijk zullen de inwoners aan het eind van het jaar, nog een resterende €800 euro energietoeslag ontvangen wie daar recht op hebben. Zal na de zomervakantie bekend worden.

De energietoeslag 2022 (nog) of helemaal niet ontvangen?

Heeft u voor 1 januari een aanvraag gedaan voor over het jaar 2022, maar hierop nog geen reactie heeft ontvangen dan ontvangt u hier nog bericht over. Wie recht heeft op de totale energietoeslag van 2022, zal de €1300 euro en ontvangt ook de €500 euro energietoeslag over 2023. De energietoeslag over 2022, kan inmiddels niet meer worden aangevraagd.

 

Een nieuwe wet Energietoeslag 2023

Echter zal niet iedereen die in maart €500 euro energietoeslag krijgt, een resterende aanvulling van €800 euro ontvangen. Dit word pas bekend als de nieuwe wet is aangenomen, studenten hebben bijvoorbeeld geen recht meer op de energietoeslag. Vanaf september 2023 krijgen studente hogere studiefinanciering, ter compensatie voor een hogere energiekosten en inflatie. De €500 euro energietoeslag hoeft niet worden terug betaald, ook niet als het inkomen zal veranderen. Na de zomer zal bekend worden, wie er recht heeft op de €800 euro extra toeslag voor 2023.

Prijsplafond en maatregelen

Vorig jaar november en december 2022 kregen, alle huishoudens een landelijke korting van €190 euro per maand op hun energienota. Begin 2023 op 1 januari is er een plafondprijs van kracht: dit betreft een maximumprijs voor stroom, gas, en stadsverwarmingen bij een gemiddeld energieverbruik. Dit zijn landelijke maatregelen, om te helpen de stijgende energiekosten betaalbaar te houden. Daarnaast helpen gemeente huishoudens, ook zoveel mogelijk energiekosten te